ENTRY FORM / FORMULAR ZUM EINREICHEN VON FILMEN / KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

  • Deadline for contributions to the 19th ICFF is November 30, 2024.
  • Einsendeschluss für das 19. ICFF ist der 30.11.2024.
  • 19. ICFF: Nieprzekraczalny termin nadsyłania filmów mija 30.11.2024.

 * denotes required fields / Felder mit einem * sind erforderlich / Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 

Shipping address / Versandadresse / Adres pocztowy

 

International Cycling Film Festival
Schloss Wielert
Im Wielert 10
44807 Bochum
Germany

The envelop of film contributions from a non-EU member states should be labeled with “No commercial value – for cultural purposes only”.

Wir empfehlen, Sendungen aus Nicht-EU-Staaten mit dem Hinweis: „No commercial value – for cultural purposes only“ zu versehen.

Przy przesyłkach z krajów nie należących do Unii Europejskiej organizatorzy zalecają umieszczenie na kopercie informacji: “No commercial value – for cultural purposes only” (przesyłka niekomercyjna, cele kulturalne).

--

--

15 + 3 =