ENTRY FORM / FORMULAR ZUM EINREICHEN VON FILMEN / KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

  • Deadline for contributions to the 17th ICFF is January 15, 2023.
  • Einsendeschluss für das 17. ICFF ist der 15.1.2023.
  • 17. ICFF: Nieprzekraczalny termin nadsyłania filmów mija 15.01.2023.

 

* denotes required fields / Felder mit einem * sind erforderlich / Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Formular
Please confirm / Bitte bestätigen / Proszę potwierdzić: *

 

Shipping address / Versandadresse / Adres pocztowy

International Cycling Film Festival
Schloss Wielert
Im Wielert 10
44807 Bochum
Germany

The envelop of film contributions from a non-EU member states should be labeled with “No commercial value – for cultural purposes only”.

Wir empfehlen, Sendungen aus Nicht-EU-Staaten mit dem Hinweis: „No commercial value – for cultural purposes only“ zu versehen.

Przy przesyłkach z krajów nie należących do Unii Europejskiej organizatorzy zalecają umieszczenie na kopercie informacji: “No commercial value – for cultural purposes only” (przesyłka niekomercyjna, cele kulturalne).